Dit is de meest bekende techniek, ook wel genoemd “handlamineren”. Bij deze techniek word gebruik gemaakt van een ‘open-mal techniek’.
Allereerst word er een gelcoatlaag in de mal aangebracht, in elke ral-kleur te leveren, daarna worden de matten of weefsel met hars
geimpregneerd en op de gelcoat laag in de mal aangebracht. Deze word laag op laag aangebracht tot de gewenste dikte is bereikt.
Vervolgens worden de lagen met een ontluchtingsroller luchtvrij gemaakt. Deze techniek word vaak toegepast bij moeilijke
hoeken/rondingen en bij kleine producten.